XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Kajetany oraz Warszawa (Hotel Marriott), 19–20 kwietnia 2020 r.

Nie pamiętam hasła